Negocjacje-szkolenie,kurs - PPL SZKOLENIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Negocjacje-szkolenie,kurs

Przedstawiciel Handlowy
 • Udoskonalisz umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych

 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie wykorzystywania elementów psychologii w rozmowach negocjacyjnych i zaawansowanych technik obrony ceny

 • Zbudujesz kompetencje w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach

 • Dowiesz się jak wykorzystać kluczowe taktyki do kierowania oceną w negocjacjach?

 • Zdobędziesz umiejętności przeprowadzania zamiany rywalizacji w kooperację


Możliwość dopasowania programu do potrzeb Klienta.
W przypadku chęci rezerwacji terminu szkolenia lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących dopasowania indywidualnie programu szkolenia, czasu jego trwania jak również ceny, proszę o kontakt 533-174-666.


Szczególny nacisk kładę na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, ćwiczenia, scenki, pracę w grupach.

1. Przebieg negocjacji

 • Obszar negocjacji,

 • Osiąganie skuteczności w negocjacjach,

 • Ujawnianie alternatyw,

 • Style negocjacji,

 • Dobór negocjatorów ze względu na cechy lub style negocjacji,

 • Wywieranie wpływu,

 • Manipulacja i chwyty negocjacyjne,

 • Blef czy manipulacja.


2. Negocjacje wokół stanowisk

 • Wysokość oferty początkowej,

 • Rodzaje skutecznych ustępstw,

 • Znaczenie nastawienia psychicznego,

 • Negocjacje rzeczowe (wokół interesów),

 • Umiejętności komunikowania się,

 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem,

 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.


II.  Sekrety komunikacji niewerbalnej w negocjacjach- podstawy synergologii oraz mikroekspresji  

 • Rola nóg  w mowie ciała,

 • Pozycje kończyn dolnych i górnych,

 • Wskazówki dotyczące tułowia,

 • Gesty ramion i rąk,

 • Niewerbalna mowa dłoni i palców,

 • Mikroeksprecja- zmienny wyraz twarzy.


III. Jak ludzie kłamią? Motywy -Strategie działania

 • Aktywne ukrywanie,

 • Fałszowanie emocji,

 • Uwiarygodnianie fałszywych faktów,

 • Manipulowanie przekazem faktów,

 • Gra w prawdę i kłamstwo.


IV.  Pięć zasad wykrywania kłamstwa oraz praktyczne wykorzystanie podczas negocjacji

 •  Zmiana zachowania,

 •  Trzy emocje,

 •  Dysharmonie,

 •  Oznaki stresu,

 •  Kontrola zachowania.


V.  Odczytywanie informacji wynikających ze sposobu mówienia i zachowania drugiej osoby

 •  Zadawanie pytań i parafraza jako elementy kontrolujące przebieg negocjacji,

 •  Dwie metody zadawania pytań będących siłą wiodącą negocjacji ,

 •  Kształtowanie precyzowania wypowiedzi, wydobywanie informacji dających przewagę strategiczną.


VI. Wywieranie wpływu w sytuacjach negocjacyjnych

 • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu,

 • Określanie słabych punktów partnera,

 • Manipulacja werbalna i niewerbalna,

 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych.


 • Uczestnicy poznają prawdziwą istotę i mechanizmy rządzące procesami negocjacyjnymi,

 • Wyeliminują stres i nerwy związane z konfliktowością interesów,

 • Dowiedzą się kiedy i jak stosować dostępne strategie negocjacji, kompromisu i konsensusu,

 • Nauczą się stwarzać środowisko przychylne negocjacjom win-win,

 • Wykształcą nawyki stosowania dobrych praktyk w negocjacjach.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego