Coaching sprzedażowy farmaceutów- trening sprzedażowy aptek, podejscie procesowe - PPL SZKOLENIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Coaching sprzedażowy farmaceutów- trening sprzedażowy aptek, podejscie procesowe

Coaching handlowców
Proponuję Państwu innowacyjną metodę rozwoju pracowników. Są to indywidualne sesje coachingu sprzedażowego, podczas których farmaceuci pod okiem fachowca (osoby z ogromnym doświadczeniem w sprzedaży) wykonują swoje codzienne obowiązki. Taki wgląd osoby trzeciej przynosi niebywałe wyniki w postaci rozwoju kompetencji handlowych, głównie tych, które na sali szkoleniowej rzadko można rozwinąć.
Coaching sprzedażowy to proces dzięki któremu farmaceuta odnajduje kierunek swojej drogi, uzupełniając ją w określonym czasie brakującymi kompetencjami, a wzmacniając te, które są już dobrze rozwinięte.

Jest to połączenie spersonalizowanego szkolenia, coachingu oraz praktyki w proporcjach zależnych od Twoich potrzeb. 

Coaching sprzedażowy daje większe efekty. To nabyte umiejętności podczas pracy, przekładają się na sukces sprzedażowy farmaceuty. Spersonalizowany program. Na szkoleniu otrzymasz to, co zawarte jest w programie, na coachingu otrzymasz to, czego potrzebują farmaceuci.

Oszczędzasz czas. Otrzymasz połączenie wiedzy teoretycznej, coachingu oraz ćwiczeń. Nie musisz poświęcać swojego czasu na dodatkowe szkolenia. Będąc prowadzonym przez trenera, farmaceuci nabędą niezbędne umiejętności w krótkim czasie.

Praktyczna zmiana.
 Coaching daje zmianę mentalną. Szkolenie teoretyczne daje wiedzę oraz podstawowe umiejętności. Jednak tylko coaching sprzedaży pozwala na wprowadzenie zmiany na każdym poziomie: umiejętności, wiedzy oraz przekonań.

  • farmaceutów pracujących aktywnie za pierwszym stołem,
  • nowych pracowników aptek wdrażających się w specyfikę działania apteki oraz lokalnego rynku,
  • kierowników chcących poznać skuteczne strategie obsługi pacjentów,
  • oraz dla wszystkich osób, którym zależy na dynamicznym rozwoju apteki.

  • Specyfiką coachingu dla farmaceutów jest to, że jest wykonywany w miejscu pracy, czyli aptece. 
Dlatego coaching realizuje na terenie całego kraju - tam gdzie farmaceuci mają swoje miejsce pracy. 
  • Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla mnie najmniejszego problemu. 
  • Organizacja coachingu sprzedaży powinna umożliwić uzyskanie właściwego obrazu umiejętności farmaceutów.

Coaching sprzedażowy podzielony jest na VI etapów:


Na tym etapie określa się niezbędne na tym stanowisku kompetencje oraz omawiamy poszczególne etapy procesu sprzedaży. Farmaceuta sam określa gdzie leży problem w związku np.  z brakiem zdolnosci sprzedażowym, rozpoznaniem potrzeb klienta.Formularz kompetencyjny, to dokument, który zawiera szczegółowy opis głównych kompetencji handlowych farmaceuty. Kompetencje te podzielone są na etapy pracy/ obsługi klienta.
Farmaceuta sam ocenia swoje kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy). Następnie poprzez system samooceny przy każdej z nich wystawia odpowiednią wartość.
Ten sam formularz na początku coachingu wypełnia jego kierownik. Mając ocenę z dwóch źródeł jestem w stanie bardziej trafnie określi wstępną diagnozę. Poza tym formularz kompetencyjny pozwoli mi na koniec zmierzyć efekty coachingu.

Sesja całodniowa z udziałem handlowca i coacha. W tym dniu farmaceuta wykonuje

 swoje codzienne obowiązki, a coach przygląda się jego pracy. Farmaceuta ma okazję zaprezentować swoje pełne umiejętności. Planuje dzień pracy, określa cel 

główny, obsługuje klientów, analizuję obsługę, a na koniec podsumowuje cały dzień. Rola coacha jest stworzyć odpowiednią atmosferę, aby uniknąć zbytniego napięcia zwłaszcza podczas obsługi klienta.
Po każdej czynności z klientem przystępuję do rozmowy analizującej, której celem jest znalezienie punktów do dalszego rozwoju. Ważne jest na tym etapie, aby farmaceuta próbował samodzielnie wychwytywać swoje słabości oraz potrafił sam znaleźć rozwiązanie. Do tego niezbędne jest wsparcie doświadczonego coacha sprzedaży.
Na koniec sesji coach przekazuje informację zwrotną oraz wypełnia wspólnie z farmaceutą „kartę pracy”. Karta ta zawiera niezbędne informacje oraz zadania, które będzie realizował farmaceuta pomiędzy kolejnymi sesjami. Karta pracy (raport) wysyłany jest również do pracodawcy lub (kierownika).
Po zakończeniu  sesji wypełnia się ponownie formularz kompetencyjny. Na tej podstawie możemy określić postępy wspólnej pracy i jeśli zajdzie taka potrzeba zaproponować powtórzenie jednej sesji coachingu po 6 miesiącach.
Ilość osób na coachingu2 osoby3-4 osoby5-6 osoby
I Dzień cochingu
Ilość godzin

6 godz.6 godz.6 godz.
II Dni cochingu
Ilość godzin

12 godz.
1 dzień - 6 godz.
2 dzień - 6 godz.
12 godz.
1 dzień - 6 godz.
2 dzień - 6 godz.

12 godz.
1 dzień - 6 godz.
2 dzień - 6 godz.

Miejsce coachingu
    
Koszty dojazdu  Pokrywa zamawiający  
I Dzień
Wartość coachinguII Dni
Wartość coachingu


 W przypadku chęci rezerwacji terminu coachingu lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących dopasowania indywidualnego programu coachingu sprzedaży, czasu jego trwania jak również ceny, pros o kontakt 533-174-666.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego